0379676504/5 juris_eksternal@um.edu.my

Hubungi Kami

Home / Tentang Kami / Hubungi Kami

Penyelaras

Program Ijazah Sarjana Muda Jurisprudens
Fakulti Undang-Undang
Universiti Malaya
50603
Kuala Lumpur
Tel : 03-79676504/6505
Fax : 03-79676507
Email : juris_eksternal@um.edu.my

Last Updated: 23/05/2019