0379676504/5 juris_eksternal@um.edu.my

Permohonan Kemasukan

Home / Tentang Program / Permohonan Kemasukan

Semua pemohon perlu melayari laman web: 

apply.um.edu.my

Tatacara Permohonan Kemasukan Dalam Portal Maya 

Last Updated: 24/02/2022